IT NAT

استفاده از فناوری برای طبیعت و محیط زیست سالم

IT NAT
سلامتیکشاورزی

زراعت مدرن چیست؟

کشاورزی نوین رویکردی در حال تحول در نوآوری های کشاورزی و شیوه های کشاورزی است که به کشاورزان کمک می کند تا بهره وری را افزایش دهند و میزان منابع طبیعی – آب ، زمین و انرژی – برای تأمین نیازهای غذایی ، سوخت و فیبرهای جهان را کاهش دهند. کشاورزی مدرن با پیشرفت مداوم در ابزارها و داده های دیجیتال و همچنین همکاری های کشاورزان و محققان در بخش های دولتی و خصوصی هدایت می شود.

تغییرات آب و هوایی چگونه بر کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت؟

تغییر آب و هوا در حال حاضر بر کشاورزان تأثیر می گذارد. با بالا رفتن درجه حرارت جهانی ، کشاورزان با چالش های منحصر به فرد و غیر منتظره ای روبرو هستند. در برخی مناطق ، تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش فصول طولانی تر ، وقایع نامنظم و شدید هوا و بارندگی کمتر (یا بیشتر) می شود. این باعث می شود روشی غیرقابل پیش بینی از زندگی حتی نامشخص تر شود. صنعت كشاورزی در تلاش است تا برای مقابله با تأثیرات تغییرات آب و هوایی تعدادی از راه های ارائه شده به كشاورزان را ارائه دهد. شرکت های نرم افزاری در حال ایجاد برنامه های دقیق پیش بینی هوا هستند. شرکت های بذر برای کمک به گیاهان نسبت به شرایط محدود به آب ، از فناوری اصلاح نژاد استفاده می کنند. و بسیاری از دانشگاه ها در حال تحقیق هستند که چگونه کشاورزان می توانند به بهترین نحو تغییر و تحولات غیرقابل برنامه ریزی در دما و باران را مدیریت کنند – همه عوامل مرتبط با تغییرات آب و هوا و همه اینها بر مزرعه تأثیر می گذارد.


برای معرفی کسب و کار خود به صورت تولید محتوا متنی و تصویری و ویدویی کلیک کنید